آدرس
جاده مخصوص کرج - سه راه ارج - بلوار گل ها - پلاک ۵۸

تلفن
44506020
44506041
44534422
44534423

فکس
44561628

پست الکترونیک
info@passargad-oil.com