مکمل بنزین توربو
این محصول دارای خاصیت بسیار قوی پاک‌کنندگی می‌باشد و در صورت تزریق آن به باک خودروی شما کلیه رسوبات ناشی از رطوبت محیط را در خود حل و از بین می‌برد. به‌صورتی‌که قدرت توزیع بنزین را در انژکتورها تقویت و در نتیجه آن قدرت و شتاب اتومبیل را افزایش می‌دهد و باعث کاهش مصرف سوخت می‌گردد.