گریس کلسیم
گریس کلسیم بوش با پایداری عالی در محیطی مرطوب تا آغشته به آب، که موارد مصرف بسیار وسیعی دارد که از آن جمله می توان به مواردی که نیاز به روانکاری دائم دارد و در محورهای چرخشی و اصطکاکی و کشویی قرار دارد. این محصول بر اساس استاندارد بین المللی انجمن سازندگان گریس و روانکار (N.L.G.I) و با دارا بودن نشان استاندارد ایران تولید و عرضه می گردد و مصرف آن در دماهای 60 تا 70 درجه سانتی گراد توصیه می گردد. بسته بندی 10 و 35 و 400 پوندی قابل عرضه می باشد.