روغن هیدرولیک
روغن هیدرولیک پاسارگاد با ویسکوزیته تحمل حرارت مناسب جهت استفاده در پمپ های هیدرولیکی، جک های صنعتی و دستگاه های تزریق با مناسب می باشد. این محصول در بسته بندی های 1 و 4 و 208 لیتری قابل عرضه می باشد.