روغن موتور الگانس دیزلی
در تهیه این روغن از مرغوب ترین افزودنی های سازگار با موتورهای دیزلی و مناسب ترین روغن پایه مرغوب استفاده گردیده است. این روغن با سطح کیفیت API:CF4 تولید و مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین می باشد. از خواص ویژه این روغن خاصیت ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون آن است. مناسب برای استفاده در چهار فصل ایران می باشد.