جنرال
روغن موتور تک درجه ای جنرال بوش: با استفاده از روغن پایه مرغوب (معدنی) پالایش شده از نفت خام و مواد افزودنی مخصوص روغن های موتور بنزینی و دیزلی برای شرایط متوسط کاری تهیه شده است و این روغن در دو گرید 40 SAE و 50 قابل عرضه می باشد و در بسته بند یهای 1 و 4 و 20 لیتری قابل تهیه می باشد.