شیشه شوی
مایع شیشه شوی بوش در زمستان یخ نمی زند، در زمان کارکرد برف پاک کن ها از تیغه لاستیکی آن ها محافظت می کند و از تولید لک بر روی شیشه جلوگیری می کند. همچنین در مواقعی که سرما زیاد نباشد (بهار و تابستان) می توان به مقدار مساوی آن را با آب معمولی مخلوط کرد. از نکات قابل توجه این محصول قدرت شویندگی بالای آن و سرعت خش کشدن آن روی شیشه می باشد.